ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

TIDSKRIFTEN RÅDSMAKT

Utgiven 1973 -1978 av Förbundet Arbetarmakt och 1981-1985 av Förlaget Arbetarpress.

Numren 1 och 2 samt från nr 8 och framåt, kan beställas i analog pappersform via  för 40 kr/nr inkl porto.

  Nr 1, okt 1973
Anmälan
Brytning med frihetligheten
Pariskommunen - Från Marx till Trotsky

Nr 2, dec 1973
Förord
Inledning till kritiken av leninismen
Sex, auktoritet - och KFMLr
Marx, Trotsky och partiet

Förord till 2:a upplagan av Rådsmakt nr 1 & 2 (1977)

 
  Nr 3 (1/74), mars 1974
Anmälan
Citatet
Förord till artikeln ”Strategi och taktik”
Strategi och taktik - ett klargörande av begrepp samt dess användande i det revolutionära arbetsplatsarbetet.
Psykiatrin i borgarklassens tjänst

Nr 4 (2/74), maj 1974
Förord
Vad är rådssocialism? Synpunkter på Kaj Håkanssons bok "Socialism som självstyre"
Staten och kapitalet. Om SAP, monopolkapitlet och utvecklingen
Debatt: Vad orsakar ”avvikelser”? Om ”Psykiatrin i borgarklassens tjänst” (RM 3)
Debatt: Frågan om ”självstyrande grupper” ( i ”Strategi & taktik”, RM 3)

 
  Nr 5, dec 1974
Förord
Ryska revolutionen - arbetarkontrollen, fabrikskommittéerna och bolsjevikprtiet
Sovjet - Proletariatets diktatur eller byråkratins klassdiktatur? En kritik av trotskismens teori om "arbetarstaten"

Nr 6-7, tre upplagor maj-nov 1975
Förord
Familjen under senkapitalismen  Öppnas i nytt fönster PDF
Hushållsarbetet under kapitalismen

 
  Nr 8, april 1976 (kan beställas)
Förord
Vänsterkommunismen i Tyskland efter 1:a världskriget
Ur Tysklands Allmänna Arbetarunions riktlinjer
Allmänna arbetarunionen
Allmänna arbetarunionens program
Uppbyggnad och stadgar för AAU
Är Sovjetunionen kapitalistiskt? (Recension av Klas Eklund/Dag Björkengrens bok/uppsats)
Förbundet Kommunists fackliga politik

Nr 9-10, nov 1976
Förord
KAF, facket och den självständiga organiseringen (del 1)
Huvuddragen i en politisk ekonomi för det statsbyråkratiska produktionssättet
Arbetarklassen och den nationella befrielsen
Chock-treatment - Milton Friedman och Chiles ekonomi

 
  Nr 11, okt 1978
Förord
FAM:s alternativ - finns det? (Arbetsplatsarbetet)
KAF, facket och den självständiga organiseringen (del 2)  

Nr 12, 1981
Något om detta nummer...
Anmälan
Polen, KOR, Bahro - mellan reform och revolution
Marxistisk kontra leninistisk revolutionsteori
Rådskommunism (Rådskommunistisk adressliste, Danmark)
Den nationella frågan

 
  Nr 13, 1981
Förord
Marxismen - kapitalets avantgarde
Solidarnosc och revolutionen i Polen
Anton Pannekoek: Fem teser om arbetarklassens kamp mot kapitalismen
Vad är revolutionärers uppgifter?

Nr 14, 1982
Inledning
Resultatet av 70-talets vilda strejker
Om vänsterns mål och medel
Arbetarklassen i den ungerska revolutionen
Vad är alternativrörelsen?

 
  Nr 15, mars 1983
Förord
Om LIP & självförvaltning: Från ockupation till strejk
Om LIP & självförvaltning: Michel Jeanningros: De nya LIP-arbetarna: företagare
Om LIP & självförvaltning: Självförvaltningens möjligheter
Miklós Harazti: Andropovs första budskap till ungrarna
Bill Lomax: Vad gjorde Andropov i Ungern 1956?
Byråkratin värjer sig
Mykola Pohyba: Brev från sovjetisk arbetare
Anton Pannekoek: Parti och arbetarklass
Nationalismen - myt eller verklighet
Recensioner
Arvet efter Hitler  

Nr 16, juni 1983
Förord
I drakens håla - Intervju med grafiker på DN
10 år med ”Munksjö-arbetaren”: Den utomfackliga arbetarvänstern lever!
”Munksjö-arbetaren”: Vi vill inte vara ställföreträdare
Michael Buckmiller: Paul Mattick 1904-1981
Intervju med Paul Mattick: Kapitalistisk kris och revolutionär rörelse
Paul Mattick: Marxismen - igår, idag och imorgon

 
  Nr 17, dec 1983
Förord
Tim Wohlforth: Central makt och direkt demokrati under övergångsperioden
Socialism: Demokrati eller diktatur?
Strategi och taktik
Arvet efter Dutschke
Annons: Partybuilders Associates International Corp  Öppnas i nytt fönster PDF
KPL: Reformismens materiella grundval under kapitalismen

Nr 18, sept 1985
Förord
Samuel Faber: Revolutionär i kubanskt fängelse
Andy Brown: Brittiska gruvstrejken: Myter och misstag
Ante Ciliga: Även du, min Lenin!
Sandinisterna och staten
Kritik av IKS: Härtill är vi nödda och tvungna & Två gordiska svärdshugg
Behöver arbetarklassen en generalstab? Svar på ” Strategi och taktik” i RM 17.