ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

NYTT PÅ HEMSIDAN

2023-07-18Arbetarmakt 1979-2

Nästan alla nummer av tidningen Arbetarmakt finns nu att läsa som PDF-filer. Filerna är sökbara, dvs. det går att söka i texten. Framsidan på bilden till höger är för nummer 1979-2.

2021-02-20

Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF är nyinlagd (med nyskrivet förord på egen sida). Efter FAM:s nedläggning skrevs en vitbok om FAM:s verksamhet. Den innehåller en detaljerad historik över förbundets utveckling, samt politiska analyser av verksamheten.

2019-10-09

Nu har vi kompletterat med Sandinisterna och Staten, som är en artikel från Rådsmakt 18 som inte tidigare varit upplagd.

2014-10-24

På vår bildsida har tillkommit två teckningar. Nu har vi publicerat hela seriestrippen "Sagan om Tåget".

2014-06-25

På vår bildsida har vi kompletterat med några teckningar från förbundets skrifter.

2014-04-21

Sedan en tid tillbaka finns vi också på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Förbundet_Arbetarmakt

Vore kul om du som har något att tillägga gör detta på den sidan.

2013-11-17

Nu har vi kompletterat med Ante Ciliga: Även du, min Lenin!, som är en artikel från Rådsmakt 18 som inte tidigare varit upplagd.

2013-11-04

Skriften Anton Pannekoek: Lenin som filosof har nu kompletterats med originalförordet från Arbetarpress' pamflettredaktion. Baksidestexten finns nu också upplagd (denna länk).

2013-10-17

Skriften Anton Pannekoek: Lenin som filosof har nu lagts upp (Arbetarpress 3).

2013-09-20

Nygammalt från arkiven.

Vid genomgång av arkiven har vi funnit några ex av skrifter som tidigare varit utsålda. Det innebär, att förutom de skrifter som på hemsidan markeras som ”beställbar”, finns följande skrifter för beställning. Vissa av exemplaren är fotokopierade, vissa kan vara ”begagnade”, så att de kan ha namnteckning, enstaka understrykningar eller hundöron. Texterna är dock kompletta. De säljs till samma pris som övriga, 40 kronor styck, inklusive porto.

Rådsmakt. Följande nummer har vi hittat:

Nummer 1-2. Det som vi säljer under ”beställbar” under Rådsmakt 1 & 2 är ett nytryck av bägge tidskrifterna som ett dubbelnummer. Vi har dock funnit några originalutgåvor av 1:an och 2:an, för den som vi ha en samling med förstautgåvorna.
Rådsmakt 3
Rådsmakt 4
Rådsmakt 5

ARBETARPRESS

Nr 3. Anton Pannekoek: Lenin som Filosof
Nr 7. Glaberman: Mao som dialektiker
Nr 9. Artiklar och ledare ur tidningen Arbetarmakt
Nr 11. Arbetarråden – de proletära maktorganen
Nr 15. Statsbyråkratri eller Statskapitalism. Diskussion om produktionssättets karaktär i Sovjetunionen

REVOLUTIONÄRA RÅDSSOCIALISTER

Från spartakism till nationalbolsjevism
René Risel: Råden & rådsorganisationen.

INTERNATIONELL ARBETARKAMP/SVARTA HÄFTEN

Gruppe Internationale Kommunisten (Holland): Teser om bolsjevismen (1934)

2013-09-14

Alla artiklar från den gamla webbplatsen är nu upplagda. Detta kommer att kompletteras framöver med ytterligare material.

2013-09-10

Redan nu finns material på den nya sidan, som inte fanns på den gamla. Rådsmakt nummer 3, 4 & 8 har blivit kompletterade med artiklar som inte fanns tidigare, samt att Arbetarpress skrift Socialismens innebörd nu också finns utlagd.

2013-09-01

Webbplatsen för Förbundet Arbetarmakt återuppstår!

Den förra webbplatsen, som slutade med .nu, drabbades av problem, och till sist för två år sedan miste vi kontrollen över den. Nu har sidan återuppstått på ny adress - arbetarmakt.se. Med nya friska krafter ska vi ta itu med att se till att först lägga ut det material som låg ute på den gamla sidan, sen successivt annat material från Förbundet Arbetarmakt. Kom gärna med förslag på vad slags material du skulle vilja se på sidan!

Skriv till oss i webbredaktionen under vår nya e-postadress . Gäller det rent tekniska frågor om webbplatsen går det bra att skriva till .