ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

BILDER


Rådssocialisternas bokbord, Hötorget, 1:a maj 1973

Ur "Internbulletin för Rådssocialisterna, maj 1973:
"1:a MAJ
Vi bestämde på ett tidigt stadium att vi inte skulle ställa upp i någon demonstration, för att våra resurser var för små, och vi ville istället inrikta alla våra krafter på att så effektivt som möjligt föra ut vår propaganda, vilket betydde att sälja tidningar på så många demonstrationer och till så mycket folk som möjligt. Detta hade den nackdelen, märkte vi, att folk trodde att vi tog avstånd från FK:s demonstration.
De som demonstrerade var:
"ENHET-SOLIDARITET".(VPK, SKP, + div. 15000 pers.; RMF ("Revolutionära Marxisters Förbund", trotskister) 350; anarkister (åtminstone tre olika grupper) 200-500)
SAP+LO (6500)
RÖD FRONT (c:a 550)
"ARBETARMAKT" (FK (Förbundet Kommunist), 400)
Sthlms LS (Syndikalisterna) (möte, c:a 150)
Vi täckte alla demonstationerna med tidningsförsäljning (c:a 8 st. försäljare) utom sossarnas. Dessutom hade vi på "E-S: s" avs1utande möte ett bokbord med banderoll "RÅDSSOCIALISTERNAS BOKBORD". Omsättningen på bokbordet var c:a 130kr + att vi själva köpte för c: a 75 kr. Om det inte regnat så förbannat och vi kunnat sätta upp bordet även på. samlingsplatsen för "E-S", så. hade vi sålt för det mångdubbla. Regnet och blåsten förstörde mycket för oss i försäljning, och således också i propagandahänseende. Vi sålde i alla fall allt som allt c:a 230 AM på 1:a Maj.. Sammanlagt har vi distribuerat nästan 600ex, men den försålda summan lär väl ligga på c:a 350 ex.. Röda Rummet sålde 25 ex på 2 dagar och 40 ex på en vecka!"
Anm 2003: Rådssocialistisk arbetsgrupp i Stockholm hade vid denna tid 4 (fyra) medlemmar...


Förbundet Arbetarmakts avdelning i demonstrationen i samband med arbetarkonferensen "Avtalsrörelsen och Arbetarkampen" i Stockholm 1-3 februari 1974.


Arbetarmakt-försäljare, Stockholm, juni 1974


FAM:s lokal, Linnegatan 12, Göteborg, nov-dec 1974


FAM:s avdelning, 1:a maj Råslätt, Jönköping 1975


FAM:s avdelning i "Röd Front för Arbetarmakt", 1:a maj Stockholm 1976


Bokcafé Arbetarmakt på Linnegatan 20, Göteborg, 12 september 1977


Avslutande möte på Norrmalstorg i FAM.s (egna) 1.a maj-demonstration i Stockholm 1978


FAM:s Sommarläger på "Klinten" i Hult utanför Eksjö, juli 1978.
Så här stod det i utredningen om säkerhetspolisen, SOU 2002:91:
"År 1977 konstaterade säkerhetspolisen i Jönköping att "FAM:s verksamhet är och har varit mycket blygsam och medlemsantalet omkring 20 personer".¹ I augusti 1978 bedrevs viss spaning mot förbundets sommarläger utanför Eksjö.² Säkerhetspolisen betecknade 1978 FAM som en "revolutionär organisation av huvudsakligen teoretisk karaktär", dock mycket liten.³
...
¹ Ang Förbundet Arbetarmakt (FAM) verksamhet i Jönköpings län. FJ-SH 87-77, 4/4 1977. Akt 15:4/1 löpnr 12. SÄPO.
² Ang gjorda iakttagelser i samband med Förbundet Arbetarmakts (FAM) sommarläger. FJ-SH 194-78, 9/8 1978. SÄPO.
³ Kommentarer till ställda frågor. PM 28/7 1978. Akt 5:770 löpnr 7. SÄPO."


Förbundet Arbetarmakts och Kommunistiska Arbetarförbundets demonstration till Tjeckoslovakiska ambasaden, 21 augusti 1978.

TECKNINGAR FRÅN FÖRBUNDETS SKRIFTER

Klicka på bilden för fullt format på en ny sida. I de flesta webbläsare går det sedan att förstora bilden.


"Sagan om Tåget"

Marx kommer ihåg att han ska prenumenera på Arbetarmakt

Vi måste höja våra röster för att höras från Förbundet Arbetarmakts plattform

Upphöjd av Mao, Lenin, Darwin och Stalin från pamfletten "Klass och parti" av Rossana Rossanda

Mao dricker Coca-Cola från Rådsmakt nr 14

Annons från "Party Builders Associates International Corp®" från Rådsmakt nr 17

Sent en måndagkväll... från Rådsmakt nr 9-10

Arbetarmakt genom arbetarråd från pamfletten Valskådespelet

Valfiske från pamfletten Valskådespelet

SSU frågar

Obehöriga äga ej tillträde från pamfletten Valskådespelet 

Hammaren och skäran