ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Förord

Rådsmakt innehåller denna gång två längre artiklar, en kritik av Kaj Håkanssons bok ”socialism som självstyre” och en analys av den svenska staten under socialdemokratin.

Kritiken av Kaj Håkanssons bok är skriven av en kamrat i Förbundet Arbetarmakt och speglar hans reaktioner vid läsningen av boken. Vad artikelförfattaren tar upp är de saker i boken som inte överensstämmer med en korrekt marxistisk syn, och därmed Förbundet Arbetarmakts ståndpunkt. De avsnitt som uttrycker en marxistisk syn tas överhuvud tagen inte upp, vilket, som författaren påpekar, ger en för boken något negativ slagsida.

Den utförliga recensionen av Håkanssons bok bör ses som ett led i Förbundet Arbetarmakts kritik av leninismen och anarkismen, förutom att den naturligtvis tar upp avvikelserna i Kaj Håkanssons eget resonemang.

Artikeln ”Staten & Kapitalet” är också ett verk av en enskild kamrat och de slutsatserna som dras står helt för författarens räkning. Redaktionen anser dock att de teorier som förs fram är så pass intressanta att artikeln är värd att publiceras.

Den debattavdelning som ligger sist i tidskiften hoppas vi kommer att bli permanent. Den debatt som förs i detta nummer, om psykiatri och om själstyrande grupper, är intressant och nödvändig för en revolutionär organisations helhetssyn. Det är dock redaktionens önskning att inläggen i fortsättningen breddas till att gälla även andra i klasskampen mer centrala ämnen.

Red.