ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

ANMÄLAN

Startandet av ett teoretiskt organ är en följd av Förbundet Arbetarmakts bildande. RÅDSMAKT behövs för att förbundet ska kunna klara sina huvuduppgifter idag:

"1. att framhålla vad socialismen innebär - arbetarmakt och inte partimakt - och den med detta sammanhängande synen på de nuvarande s.k. socialistiska staterna, synen på övergången till socialismen och den revolutionära organisationens uppgifter härvid.

2. att framhålla den för upprättandet av socialismen nödvändiga självständiga arbetarkampen, såväl idag i form av organisering utanför de till den borgerliga statsapparaten uppknutna fackföreningarna, som i den revolutionära situationen utanför den revolutionära organisationen stående arbetarråd."

RÅDSMAKT kommer att innehålla längre och mer teoretiskt inriktade artiklar än vad som återfinns i t.ex. tidningen ARBETARMAKT. Det teoretiska organet kommer att tjäna som ett komplement till vår politiska plattform, på så sätt, att RÅDSI4AKT mer utförligt tar upp frågor som i korthet eller inte alls tas upp i plattformen. Plattformen är uppbyggd som en positiv framställning av vad vi vill. I RÅDSMAKT kommer vi att skriva om vad vi inte vill. Ett led i det är en kritik av den övriga "vänstern", vilken vi inleder i detta nummer med en kritik av frihetligheten; anarkism och syndikalism.

RÅDSMAKT är organ för Förbundet Arbetarmakt. I tidskriften kan dock mot förbund e t kritiska artiklar eller artiklar som inte nödvändigtvis uttrycker förbundets linje publiceras.

Göteborg, oktober 1973

Red.