ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Arbetarmakt

TIDNINGEN ARBETARMAKT

Tidningen Arbetarmakt utkom med sitt första nummer i juni 1972 med beteckningen "oberoende rådssocialistisk tidning", som en "riksuplaga" av "Jönköpings Fria Press". Denna tidning hade i sin tur utkommit sedan juli 1971, och fortsatte att komma ut som en lokal edition av Arbetarmakt fram till nr 1 1973.

Arbetarmakt utkom fr.o.m. nr 3-4 1973 som organ för det då nybildade Förbundet Arbetarmakt, och fortsatte fram till nr 3 1979. Som mest utkom tidningen med 12 nummer per år.

Här kommer vi vartefter att lägga ut allt fler artiklar ur tidningen Arbetarmakt.

1972

Nr 1, juni
Rådsrörelsen i Italien 1919-20

Nr 5, oktober
Stöd arbetarklassens självständiga organisering i socialistiska arbetsplats- och strejkkommitéer
Stöd stridsfonden och arbetarsolidaritet
Solidaritetsmöte för de strejkande Stridsbergsarbetarna

Nr 6-7, december
"Byråkratins patriark om arbetets militarisering"

1973

Nr 2, april
Död åt konsten

Arbetarråden - de proletära maktorganen

Nr 3-4, september (1:a numret som "organ för Förbundet Arbetarmakt")
Sidan 2, med ledaren "Om det här med val...", "Medelande från redaktionen" samt "redaktionsrutan"

Israel 25 år

Nr 5, november
Västasien: Borgarklassens krig

1974

Nr 7-8, december
Arbetarråd kontra parlamentarism

1975

Nr 1, januari
Tyska revolutionen 1918

Nr 3, mars
Revolutionen i Ungern 1918-19

Nr 4, april
Kronstadt 1921 - De sköts som rapphöns

Nr 5, maj
Ledare:Slutet på en epok - Appropå FNL:s seger i Vietnamkriget
Lärdomar av Pariskommunen

Nr 6-7, juni
Ockupationsrörelsen i Italien 1919-20

Nr 9, september
Arbetarupproret i Östtyskland 1953

Nr 10, oktober
De första råden. Arbetarupproren i Ryssland 1905

Nr 11, november
Ledarsidan med artiklarna:
• Kommunist? Då är du registrerad
• Spanien: Ingen ny Folkfront! Kamp för socialismen
• Portugal: Bomber mot vänstern
• Kriget i Libanon
• Stödet till Portugal

Det går tammefan inte att vara revolutionär i VPK
'Motsättningarna' inom VPK

Nr 12, december
Det här med julen

1976

Nr 9, september
Arbetarupproret i Ungern 1956

1978

Nr 1, mars
Ledare. Nej till löntagarfonderna

1979

Nr 2, april
Varför talar vi om klasser?