ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Anmälan av numret

I de hittills utkomna numren av Rådsmakt har vi publicerat artiklar vars syfte har varit att politiskt avgränsa Förbundet Arbetarmakt. Vi har riktat en relativt kortfattad och allmän kritik mot felaktiga politiska teorier, som leninism och anarkism. Denna avgränsning har varit nödvändig, om än inte tillräcklig. Vi menar heller inte att vi har avslutat kritiken och polemiken med dessa riktningar. Vår kritik kommer emellertid i fortsättningen att i högre grad att riktas mot konsekvenser och enskilda företeelser i de felaktiga teorierna.

Huvudartikeln i detta nummer tar upp ett sådant område, strategi och taktik, som de leninistiska och anarkistiska grupperna särskilt väl lyckats misshandla och förvirra. Artikeln är ursprungligen ett tal som hölls på ett av Förbundet Arbetarmakts avtalsmöten i december. Till artikeln har fogats en kommentar till den diskussion om taktik och strategi som under vintern förts i KFmlr, och de sorglustiga turerna i den diskussionen.

I artikeln ”Psykiatrin i borgarklassens tjänst” behandlas psykiatrins roll i klass-samhället. Den beskriver hur reaktionära krafter utnyttjat psykiatrin för sina syften och hur villigt ”framstående psykiatriker” ställer sin ”vetenskap” till förfogande.

Författaren pekar på vilka som har intresse av att psykiatrin fungerar som den gör; lägger skulden för psykisk sjukdom, alkoholism etc på den enskilde individen istället för på det sjuka samhälle som tingat fram dessa ”avvikelser”.

Redaktionen