ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

FÖRLAGET ARBETARPRESS och dess föregångares skrifter

Skrifter markerade med ”beställbar”, kan beställas i analog pappersform via  för 40 kr skrift (Ungern -56 = 80:- ) inkl porto.

Om du klickar på bilden av skriften, får du en presentatiton av densamma, antigen i form av bakidestexten, eller, om sådan saknas, i form av förlagets förord.

ARBETARPRESS PAMFLETTSERIE

Nr 1: Klasskamp i Polen 1970-71
(mars 73, 500 ex)

Nr 2: Maurice Brinton: Auktoritär uppfostran, sexuellt förtryck och POLITIKENS IRRATIONALITET
(4 upplagor 1973-1977, 5500 ex)

  Nr 3: Anton Pannekoek: Lenin som filosof
(juni 1973, 500 ex)

Nr 4: Politisk Plattform för Förbundet Arbetarmakt
(sept73 & juni 1976, 3500 ex, "beställbar" )

 
  Nr 5: Paul Cardan: Socialismens innebörd
(okt 1973, två upplagor, 1000 ex, "beställbar" )

Nr 6: Rossana Rossanda: Klass och Parti
(sept 1974, två upplagor 1500 ex, "beställbar" )

 
  Nr 7: Martin Glaberman: Mao som dialektiker
(apr 1974, 500 ex)

Nr 8: Rosa Luxemburg: Organisationsfrågan i den ryska socialdemokratin ("Marxism kontra leninism")
(apr 1974, två upplagor, 1000 ex), "beställbar" )

 
  Nr 9: Arbetarmakt, artiklar och ledare ur tidningen arbetarmakt 1972-1973.
(dec 1974. 500 ex)

Nr 10: Herman Gorter: Öppet brev till kamrat Lenin - ett svar på Lenins broschyr: "Radikalismens - kommunismens barnsjukdom"  Öppnas i nytt fönster PDF
(jun 1975, 1000 ex, "beställbar" )

 
 

Nr 11: Arbetarråden - de proletära maktorganen. Artiklar från tidningen Arbetarmakt.
(juli 1975, 1000 ex)

Så långt sträckte sig Arbetarpress pamflett. Men artikelserien i tidningen Arbetarmakt om arbetarråd och arbetaruppror fortsatte. Här nedan finner ni de artiklar som skulle kunna ha ingått i en andra upplaga av pamfletten om arbetarråden.

 
    Nr 12: Valskådespelet
(jul 1976, 1000 ex, "beställbar" )

Nr 13: Herman Gorter: Den historiska materialismen  Öppnas i nytt fönster PDF
(jan 1977, 200 ex.)

Pannekoek   Nr 14: Anton Pannekoek: Världsrevolution och kommunistisk taktik
(1982, "beställbar" )

Nr 15: Statsbyråkrati eller statskapitalism? Diskussion om produktionssättets karaktär i Sovjetunionen.
(1982)

 

ARBETARPRESS SMÅSKRIFTSERIE

    Nr 1: Skogsarbetarstrejken våren 1975
(mars 1976, 1200 ex, "beställbar")

Nr 2: Till kritiken av den borgerliga utbildningen - Den lönsamma skolan
(jan 1978, 1000 ex)

  Den lönsamma skolan

BOK:

  Vitboken  Öppnas i nytt fönster PDF
Inkluderar nyskrivet förord februari 2021
(Febr 1980, 80 sidor)

Andy Andersson: Ungern ´56, Den beväpnade sanningen  Öppnas i nytt fönster PDF
(Dec 1975, 192 sidor, 1500 ex, "beställbar")

 

Växjö ungsocialisters SKRIFTSERIE

  Nr 1: Rosa Luxemburg: Marxism kontra leninism
(jan 1972, 1300 ex, "beställbar"[Arbetarpress utgåva från 1981])

Nr 2: Paul Cardan: Socialismens mening
(maj 72, 1000 ex)

 
  Nr 3: Maurice Brinton: Auktoritär uppfostran, sexuellt förtryck och POLITIKENS IRRATIONALITET (okt 1972, 500 ex)

Nr 4: Makhno-rörelsen i Ukraina 1917-21
(okt 1972, 300 ex)

 
    Nr 5: Martin Glaberman: Mao som dialektiker
(nov 1972, 500 ex)
   

REVOLUTIONÄRA RÅDSSOCIALISTERS SKRIFTSERIE

  Nr 1: Från spartakism till nationalbolsjevism
( sept 1972, 500 ex)

Nr 2: Reé Risel: Råden och rådsorganisationen
(Komlett utgåva, till skillnad från andra svenska på nätet...)
(nov 1972, 500 ex)