ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Förord till första upplagan

POLITISK PLATTFORM FÖR FÖRBUNDET ARBETARTMAKT

Föreliggande politiska plattform, uppgifter för förbundet och stadgar har utarbetats av de Rådssocialistiska Arbetsgrupperna, efter diskussioner lokalt och på ett flertal nationella konferenser. De har sedan antagits på Förbundet Arbetarmakts konstituerande kongress i augusti 1973.

Den politiska plattformens syfte är att redovisa Förbundet Arbetarmakts syn på dagens samhälle, vilken typ av samhälle vi vill se i stället, d v s vår syn på socialismen och kommunismen och slutligen, vår syn på vad som krävs och hur man ska arbeta för att nå dit. Dessutom ska den kunna tjäna som en kortfattad introduktion för icke-socialister eller sådana som bara hyser vaga sympatier för de socialistiska ideerna

Därför kan den verka enkel för folk inom "vänstern" som studerar marxismen. Men, som sagt, plattformen är i första hand inte avsedd för dessa, även om vi tror att de kan ha mycket att lära av den.

Säkert kommer flera att tycka att vi glömt ta upp någon aspekt eller behandlat någon fråga för litet. Detta beror dels på att vi inte ville skriva en hel bok (vilket i och för sig skulle behövas), dels på att vi ännu inte är färdiga med analysen av vissa områden. Exempel på det senare är det svenska samhället och dess klasstruktur, något som vi f.n. studerar och som vi kommer att återkomma till.

Å andra sidan kan en del tycka att vi beskrivit någonting för noggrant, speciellt då i vår syn på hur det socialistiska samhället ska se ut. Men vi anser, att just detta att peka på vad socialismen kommer att innebära och hur det socialistiska samhället ska fungera, är av stor vikt om "vänstern" någonsin ska kunna göra sig trovärdig.

I "Förbundets uppgifter" säger vi precis vad rubriken anger: vi talar om varför Förbundet Arbetarmakt finns, och vad vi kommer att ha för huvuduppgifter under den närmaste tiden fram till nästa kongress.

Stadgarna ger bl.a. uppfattning om hur vi anser att den revolutionära organisationen ska vara uppbyggd.

Vi har försökt att använda ett någorlunda begripligt språk, men vi har varit tvungna att använda en del svåra termer, mestadels marxistiska sådana, eftersom det språk borgarklassen lär ut inte alltid kan användas i revolutionära syften. Därför har vi lagt till en ordlista på slutet.

Denna "Plattform", och än mindre "Förbundets uppgifter", är inte definitiva, en gång för alltid fastslagna, utan kommer att ändras när vi finner att de inte längre håller.

Förbundet Arbetarmakt Förbundsstyrelsen/september 1973