ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Baksida till:

UNGERN -56
Den beväpnade sanningen

"DET LIBERAL-KOMMUNISTISKA PERSPEKTIVET"

är den term med vilken amerikanen Noam Chomsky valde att beskriva den förvånande samstämmigheten i "östliga" och "västliga" historikers analys av det spanska inbördeskriget. Bägge kategorier fårringade betydelsen av den mäktiga sociala revolution som ägde rum på den republikanska sidan under inbördeskriget. och gjorde grundlösa och mot kalla fakta stridande påståenden om "ineffektiviteten" hos arbetarförvaltningen av industrin och de demokratiskt uppbyggda anti-fascistiska miliserna.

När bedömare från "öst" och "väst" på detta sätt står eniga bakom en och samma version av en historisk händelse, är det lätt hänt att acceptera skildringen som självklart sann, eftersom man vant sig vid att betrakta dessa bägge "läger" som två oförenliga anti-poler. Om "alla" säger samma sak, hur skulle då någon annan version kunna ligga sanningen närmare?

Vi vill hävda att i de fall sociala processer äger rum som inte överensstämmer med de objektiva intressena hos något politiskt "block", som inte låter sig inpassas i verklighetsbeskrivningen hos någon "statsbärande" ideologi, då kommer alla politiska maktblock och etablerade ideologier att ställa sig bakom samma lögnaktiga skildring av händelseförloppet.

RÅDSREVOLUTIONEN i Ungern 1956 var ett sådant fall.