ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Baksidestext till

Maurice Brinton:

Auktoritär uppfostran, sexuellt förtryck oxh
POLITIKENS ITTATIONALITET

POLITIKENS IRRATIONALITET är en ganska märklig pamflett. Den är en för alla begriplig sammanfattning av ett problemkomplex, som normalt bara finns behandlat i tjocka luntor - och just därför blir det också sällan några andra än de verkligt "skolade marxisterna" som är medvetna om problemet (om ens de). POLITIKENS IRRATIONALITET var den första populärframställningen i sitt slag på svenska språket, vilket kanske är en av förklaringarna till dess framgång. När vi nu ger ut den i offset är det den tredje upplagan på knappt tre år och det blir säkert fler.

I POLITIKENS IRRATIONALITET kritiseras det okunniga "psykologiserandet" inom vänstern (vars mest kända exempel är teorin om att arbetarna endast kan uppnå ett "fackföreningsmedvetande"). Som alternativ framstår den revolutionära psykologi, som utarbetats av Freuds lärjunge Wilhelm Reich.

Reich tog fasta på de av Freud utvecklade teorierna om hur människans (och därmed arbetarens) karaktärsstruktur djupt präglas av auktoritär uppfostran och undertryckande av viktiga primärdrifter (främst könsdriften), men tillbakavisade Freuds påstående att detta undertryckande var "nödvändigt" för att upprätthålla "civilisation och kultur" etc.

Tvärtom menade Reich, var detta undertryckande endast en nödvändighet för klasssamhället. Polis och krigsmakt är inte tillräckliga för att hålla massorna nere. Inte ens den borgerliga propagandan räcker till. För att massorna ska acceptera propagandan fordras att den svarar mot massornas förvärvade karaktärsstruktur.