ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

FRÅN SPARTAKISM TILL NATIONALBOLJEVISM

Originalutgåva: Spartakism to national bolshevism, Solidarity, England 1970
Första svenska utgåva: ”Revolutionära Rådssocialister”, Jönköping, september 1972, 500 ex

FÖRORD

Med den nu publicerade pamfletten - Från Spartakism till Nationalboljevism - inleder Revolutionära Rådssocialister en som vi är övertygade om unik och en som vi hoppas på uppskattad och spridd revolutionär pamflettserie.

Vad gäller innehållet i Från Spartakism till Nationalbolsjevism inställer sig omedelbart en rad viktiga frågor. Vem och vilka förrådde den tyska revolutionen? En revolutions seger som med en till visshet gränsande sannolikhet skulle framkallat världsrevolutionen. Och - hur var då detta möjligt?

Vi hyser inga förhoppningar om att blott med denna pamflett kunna lämna fullständiga och uttömmande svar på frågor som dessa. För oss är Från Spartakism till Nationalboljevism bara början till en inledning av pamfletter o. dyl. som syftar till fördjupade kunskaper och - inte minst - historiska lärdomar om den västeuropeiska arbetarklassens revolutionära kamp.

Skriften - som manar läsaren till eftertanke och fördjupade studier på egen hand - ger emellertid "vissa" antydningar om vad svaret kommer att bli...

Vad gäller Revolutionära Rådssocialisters utgivning på det hela taget, måste vi förklara ett par viktiga saker. Revolutionära Rådssocialisters pamflettserie uttrycker inte alltid och ibland med undantag våra egna politiska ställningstaganden. Vi ser oss istället i första hand bedriva ett historie- och lärdomsforskande arbete kring centrala frågor för arbetarklassens kamp för socialismen. Därav den ofta skiftande karaktären i våra kommande pamfletter.

Ett står emellertid klart: vår utgivning kommer med alla medel bekämpas och - som vi vet av erfarenheter - förtalas av såväl borgare, vilkas förtalningskampanjer och trakasserier av arbetarklassen är välkända, som stalinister, för vilka arbetarklassens historia måste ställa alla "absoluta sanningar" på huvudet. Såtillvida ligger nämligen stalinisterna bara en armslängd efter borgarna.

Mot denna bakgrund och de ekonomiska betingelser vi idag arbetar under uppmanar vi DIG KAMRAT att stödja vår verksamhet. KÖP - SÄLJ och SPRID våra pamfletter!