ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

MAKHNO-RÖRELSEN I UKRAINA 1917-21

Originaltitel: Makhnobevegelsen i Ukraina 1917-21, Norge 1971.
Översättning: Margareta Edgardh, Stockholm.
Första svenska utgåva: Växjö Ungsocialister, oktober 1972.
Tryck: Fripresstryck Jönköping.
Upplaga: 300 ex

INLEDNING

Föreliggande pamflett - "Makhno-rörelsen i Ukraina 1917-21" - får tas. för vad den är - ett kortfattat försök till en historisk tillbakablick på ett av de många försök som gjordes av arbetare och, som i detta fall, bönder att verkligen göra ryska revolutionen till en arbetarnas och böndernas revolution, och inte till någon palatsrevolution.

Den ger, som vi tycker, en kortfattad och någorlunda tillfredsställande redogörelse för ”vad som verkligen hände" i Ukraina åren 1917-21. Däremot saknar denna skrift en genomgripande analys av makhnovisternas förmåga (eller oförmåga) att omsätta sina idéer i praktiken.

Intressant att påpeka i detta sammanhang kan vara, att makhnovisternas kamp i mångt och mycket påminner om andra arbetar- och bondeorganisationers kamp mot de bolsjevikiska ledarnas politik. Så var t.ex. fallet i Kronstadt 1921.

Ett citat ur pamfletten bör vara nog för att väcka läsarens intresse, inte bara vad det gäller makhnovisterna utan också den revolutionära arbetaropposition som i många för den ryska revolutionens utgång betydelsefulla frågor hela tiden opponerade sig (så länge det nu var möjligt) och inte sällan tog öppen strid:

"Bolsjevikerna anfö1l och krossade makhnorörelsen - inte för att den inte lyckades väl med att genomföra en äkta social revolution - utan för att makhhovisterna försökte!"