ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Herman Gorter:

Den Historiska Materialismen

Arbetarpress' Förord

Vi har här nöjet att presentera en pigg 68-åring. Herman Gorters Den historiska materialismen, utkom första gången i Amsterdam och samma år i Stuttgart, Tyskland. Skriften är naturligtvis tidsbunden, i så måtto att exempel och historiska erfarenheter har passerats aven ny tid och nya rön inom vetenskapen. Men det allmänna, det lever kvar.

Skriften är också tidsbunden, i så måtto att Gorter talar om socialdemokratin, som de klassmedvetna arbetarnas parti. Utvecklingen inom socialdemokratin känner vi till, det var många fler än Gorter som lämnade socialdemokratin och anslöt sig till tredje internationalen. En hel del kommunister lämnade senare också denna, däribland Gorter. Han kom så småningom att bli en framstående teoretiker i den "vänsterkommunistiska" rörelsen i Europa.

Denna rörelses viktigaste utgångspunkt var alltid arbetarklassen, dvs. vad som tjänar klassen. Man var genomsyrad av klassmedvetande. Så är även denna skrift. Författaren förklarar inte den historiska materialismen i "allmänhet", utan han förklarar den som en vetenskap för arbetarklassen, som ett instrument, en hjälp i kampen. Och denna utgångspunkt anser vi också vara den rätta.

Marxismen är ingen objektiv vetenskap - den är till för att tjäna arbetarklassen.

Ett litet förbehåll, Gorter talar om tekniken som utvecklingens drivkraft - med gängse beteckning inom dagens marxistiska terminologi är "produktivkrafterna" ett bättre uttryck.

ARBETARPRESS' redaktion, jan. 1977