ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

FÖRORD

"SOCIALISMEN ÄR TILL SITT MÅL OCH PÅ HELA SIN VÄG EN KAMP FOR FRIHETENS FÖRVERKLIGANDE" - KARL KORSCH

Behovet av en socialistisk strategi och en utvecklad syn på hur det socialistiska samhället skall vara uppbyggt blir allt nödvändigare.

Liksom Karl Korsch anser vi att det är en fråga om människans rätt och möjlighet att förverkliga friheten.

För att möjliggöra detta räcker det inte med "planekonomi och elektrifiering". Det är frågan om en total revolution. Och för detta krävs det vissa strukturer som står i överensstämmelse med målet. Friheten kan endast skapas av människor för människor, den kan endast byggas från basen.

Den organisering som ständigt återkommit i arbetarklassens kamp, som en klassens organisering, som en grundläggande förutsättning för frihetens förverkligande, är ARBETARRÅDEN.

Denna pamflett innehåller dels en artikel från tidningen ARBETARMAKT 2/73, dels den artikelserie som löpt i ARBETARMAKT 7-8/74 - 6-7/75. Artiklarna tar upp en del historiska exempel och erfarenheter.

Vi hoppas att denna skrift skall kunna förmedla dessa erfarenheter och kunskaper, samtidigt som den motiverar fördjupade studier i arbetarrådens historik och teori.

Men även om teorierna är vackra, så är sanningen alltid vackrast i handling. Läs pamfletten för att lära - för framtiden och frihetens förverkligande.

ARBETARPRESS, juli -75.