ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Baksidestext till:

ANTON PANNEKOEK

skrev

VÄRLDSREVOLUTION OCH KOMMUNISTISK TAKTIK

1920.

Varför ge ut denna skrift 1982, över 60 år senare?

Europa var 1920 förött av det första världskriget, och den hittills största proletära revolutionära

vågen hade gått över kontinenten. Bolsjevikernas och Lenins idéer om hur revolutionen skulle gå till och hur socialismen skulle byggas var förhärskande bland de som kallade sig revolutionärer, i kraft av den omdaning som hade skett i Ryssland.

Men revolutionsförsöken i Europa misslyckades. Och bland de som hade andra uppfattningar än Lenin & c:o utvecklades en kritik av bolsjevikerna och deras 3:e international. Anton Pannekoek tillhörde denna vänsterkommunistiska rörelse.

Idag, när den ekonomiska krisen får allt mer kännbara konsekvenser för arbetarklassen, och på nytt konkretiserar behovet aven planerad, arbetarstyrd ekonomi, dvs. socialismen, får denna skrift förnyad aktualitet. För fortfarande är så gott som alla de partier som kallar sig revolutionära anhängare av Lenins idéer, de idéer som visade sin bankrutt i Pannekoeks Tyskland för 60 år sedan.