ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Baksidestext till:

Herman Gorter

Öppet brev till kamrat Lenin

"Utomlands känner man ännu alltför litet till att bolsjevismen framvuxit, utformats och härdats i mångårig kamp mot den småborgerliga revolutionismen".

"Och detta hade bolsjevikerna uppnått endast därför, att de skoningslöst avslöjade och jagade bort frasrevolutionärerna, som inte ville förstå, att man måste retirera, att man måste förstå att retirera och att man ovillkorligen måste lära sig arbeta legalt i de mest reaktionära parlament, i de mest reaktionära fackföreningar, kooperativer, försäkringskassor och dylika organisationer".

V.I. Lenin

"Troelstra gjorde det precis som Ni - medryckande, övertygande" /…/ "Och han talade - precis som Ni, kamrat - så övertygande, så inom sin metod logiskt att jag själv emellanåt tänkte, ja han har rätt. Jag måste för det mesta föra oppositionens talan (under åren fram till 1909 då vi kastades ut). Men vet Ni vad jag alltid tänkte, när jag hörde honom och började tvivla på mig själv? Jag hade en metod som aldrig felade. Det var en mening ur partiprogrammet: Du skall alltid handla och tala så att arbetarnas klassmedvetande därigenom väcks och stärks. Jag frågade mig: Stärks arbetarnas klassmedvetande eller ej genom det som mannen säger? Och då visste jag alltid genast, att så inte var fallet och att jag alltså hade rätt.

Precis så gick det för mig när jag läste Er broschyr. Jag hör Era opportunistiska argument för att ha att göra med de icke-kommunistiska, de borgerliga, partierna, för kompromisser. Jag rycks med. Allt verkar så lysande, klart och vackert. Också så logiskt i sin metod. Men tänker jag återigen, som på den tiden, bara en mening, som jag tänkt ut sedan någon tid för kampen där mot de kommunistiska opportunisterna. Det är den här: Är det, som kamraten säger, så att det manar massornas vilja till handling, till revolution, till verklig revolution i Västeuropa, ja eller nej? Och då säger mitt huvud och mitt hjärta samtidigt om Er broschyr: Nej. - Och då vet jag genast, kamrat Lenin, så säkert som en människa kan veta något, att Ni har fel".

Herman Gorter