ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Baksidestext:

KLASSKAMP I POLEN 1970-71

Polen har gång på gång efter 1945 skakats av resningar, strejker och oroligheter. Dessa har drabbat makthavarna med en förödande kraft, skakat dem, tvingat dem på defensiven. Den polska arbetarklassens självständiga kamp för sina rättigheter, är ett gott bevis på den starka klassgemenskapen och militanta enigheten. Men på grund av resningarnas spontana och oorganiserade karaktär, har de varje gång blivit nedslagna och krossade.

De omfattande strejker och upplopp som bröt ut i Polen i december 1970 och januari 1971, deras bakgrund och följderna av dem, behandlas i pamflettens första del, "Klasskamp i Polen" av Peter E Newell. Författaren försöker här teckna den ekonomiska och politiska bakgrunden till resningarna och deras förlopp. Vi anser att artikeln kan tjäna som en allmän orientering om polska förhållanden, även om den är behäftad med vissa teoretiska brister.

Desto värdefullare är pamflettens andra del, "Arvet från Zeke Varg - analys av Polens allmänna ekonomiska utveckling efter 1945" av GM & HF. Författarna behandlar i denna uppsats bl.a. svårigheterna i den polska produktionen från andra världskriget fram till idag, samt den därmed sammanhängande klasskamp som ägt och äger rum. Här finns den analytiska skärpa och det teoretiska djup som delvis saknas i den första artikeln. Vi vill speciellt fästa uppmärksamheten på den för den kommunistiska rörelsen ytterst betydelsefulla klassanalys som här genomförs i de polska revolutionärernas, nu fängslade, Kuron/Modzelewskis anda.

Som pamflettens tredje del finns som appendix medtaget ett viktigt dokument, "Szczecin - januari 1971". Texten bygger på en bandupptagning av ett samtal mellan den då nyss tillträdde partichefen Gierek och de strejkande arbetarna vid Varskyvarvet i Szczecin. Här speglas på ett ovanligt direkt och handfast sätt de problem och attityder som finns i dagens Polen.