ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Historiskt arkiv:
RÅDSSOCIALISTERNA & FÖRBUNDET ARBETARMAKT

Denna hemsida är ägnad åt Förbundet Arbetarmakt, FAM, och Rådsocialisterna, samt dess tidningar, tidskrifter och förlagsverksamhet.

OBS! Detta är inte några idag existerande organisationer, utan de var verksamma under perioden 1972-1979 (förlaget Arbetarpress till 1985).

Syftet med denna hemsida är därför att dokumentera dessa organisationer, det är alltså, om man så vill, ett historiskt projekt. Vi kommer, efter tid, lägenhet och förmåga, på denna sida publicera så mycket som möjligt av de skrifter, pamfletter och tidskrifter som gavs ut av Förbundet Arbetarmakt, dess föregångare Rådssocialisterna, och dess efterlöpare, förlaget Arbetarpress.

Denna sida är inte politisk i den mening, att det bakom den finns någon politisk organisation som syftar till att värva proselyter, vi har heller inte ambitioner att uttala oss i aktuella politiska frågor. Vi anser dock att en hel del av det som gavs ut av Förbundet Arbetarmakt fortfarande är så intressant, att det tål att läsas och begrundas idag.

Frågor kring materialet, samt beställning av de kvarvarande analoga pappers-pamfletterna och tidskrifterna kan göras via .

Se under Rådsmakt resp. Arbetarpress för uppgift om vilket material som finns kvar i pappersform.

KORT HISTORIK

Våren 1972 beslöt fyra anarkistiska grupper att lämna den dåvarande anarkistiska ideologin och gemenskapen (konferenser) för att skapa ett samarbete under namnet ”Rådsocialisterna”, ett begrepp som dittills aldrig tidigare använts i Sverige.

Från denna tid finns ”Växjö Ungsocialisters” pamflettserie, senare ”Fripresstryck Jönköping”, samt tidningen ”Jönköpings Fria press” med ”riksupplagan” ”Arbetarmakt”. Den senare kom att bli ett gemensamt organ för de ”Rådssocialistiska arbetsgrupperna” i Stockholm, Göteborg, Härnösand och Jönköping.

Den 19 augusti 1973 bildades ”Förbundet Arbetarmakt”, förkortat FAM. Det kom att överta utgivningen av tidningen ”Arbetarmakt”, och man startade en teoretisk tidskrift ”Rådsmakt” samt fortsatte pamflettutgivningen i förlaget ”Arbetarpress”.

FAM fortsatte sin verksamhet tills förbundet upplöstes på den 9:e kongressen den 19 maj 1979. Några personer fortsatte att driva förlaget ”Arbetarpress”, och gav ut 7 nummer av tidskriften ”Rådsmakt” under 1981 - 1985, då ”Arbetarpress” lades ner.

VÄLKOMNA!

Lycka till i botaniseringen av FAM:s politik på denna hemsida. Vi rekommenderar i första hand en läsning av den Politiska plattformen, som du hittar bland Arbetarpress pamfletter.

Efter FAM:s nedläggning skrevs en vitbok om FAM:s verksamhet. Den innehåller en detaljerad historik över förbundets utveckling, samt politiska analyser av verksamheten. Här kan du hitta Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF. Ett nyskrivet förord finns även separat.

Då och då så kompletterar vi denna webbplats med ytterligare skrifter som vi digitaliserat. Välkommen tillbaka om en tid för att botanisera bland nya spännande texter, t.ex. genom att klicka på länken Nyheter!